Towarzystwo Ekonomistów Polskich Którędy do dobrobytu? Którędy do dobrobytu? Którędy do dobrobytu? Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
Popularyzacja wiedzy o najważniejszych problemach polskiej gospodarki

O projekcie

Którędy do dobrobytu? Projekt popularyzacji wiedzy o najważniejszych problemach polskiej gospodarki realizowany był przez portal Interkl@sa we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Druga edycja projektu została wsparta przez Narodowy Bank Polski w ramach programu Edukacji ekonomicznej.

W ramach pierwszej edycji projektu powstała seria artykułów publicystyczno-edukacyjnych mająca na celu prezentację najważniejszych problemów polskiej gospodarki i wyobrażeń społecznych w tym temacie, celem było również rozwianie rozmaitych mitów na tematy gospodarcze. W ramach projektu powstały dwie serie artykułów – łącznie 16 artykułów. Teksty ukazywały się w portalu edukacyjnym www.interklasa.pl oraz w dziennikach o zasięgu regionalnym (11 dzienników lokalnych wzięło udział w projekcie).

W roku szkolnym 2004/2005 Fundacja Edukacji Ekonomicznej we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich, dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności kontynuowała projekt, rozbudowując komponent merytoryczny projektu o elementy multimedialne.

Artykuły zostały opublikowane w prasie regionalnej, oraz w polskim portalu edukacyjnym www.interklasa.pl - w specjalnie utworzonym serwisie ekonomia.interklasa.pl. Publikacja cyfrowa nie ograniczała się do tekstu artykułu – opublikowane zostały multimedialne dodatki, animacje edukacyjne, które ułatwiają zrozumienie tematów młodzieży i stanowią pomoc dydaktyczną np. dla nauczycieli przedsiębiorczości.

              

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
W RAMACH PROGRAMU EDUKACJI EKONOMICZNEJ